Návody a nastavenia

Konfigurácia pripojenia (TCP/IP)

IP adresa:
prideľovaná automaticky
DNS server:
prideľovaný automaticky


Nastavenie e-mailových serverov

Server prichádzajúcej pošty - incoming (POP3):
pop3.antechnet.sk
port:110
Server prichádzajúcej pošty - incoming (IMAP):
imap.antechnet.sk
port:993
Server odchádzajúcej pošty - outgoing (SMTP):
smtp.antechnet.sk
port:25

Konfigurácia televíznych programov

Názov Siete:
AnTechNet DVB-C
Modulácia:
256 QAM
Symbolová (Prenosová) rýchlosť:
6875 kS/s
Počiatočná frekvencia:
362 MHz
ID Siete:
1