Ochrana osobných údajov a Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Cookies používame výhradne na riadne fungovanie našich webových stránok. Zbierame údaje o zariadení návštevníka ako napr. rozlíšenie obrazovky, použitý operačný systém. Tieto údaje však zostávajú zásadne anonymné a nespájame ich s konkrétnymi údajmi ako napr. meno, adresa bydliska alebo e-mailová adresa návštevníka zadaná v objednávke. Ďalej využívame cookies na dočasné uloženie prípadných vložených produktov/služieb v nákupnom košíku.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.Svoje údaje nám môžete s kľudom zveriť, sú u nás v bezpečí, máte nad nimi neustále kontrolu a vďaka ich využitiu Vám ponúkame tie najlepšie digitálne zážitky.
Keď budete využívať naše služby, Vaše údaje budú spracované nižšie uvedeným spôsobom. Tieto zásady ochrany súkromia (ďalej len "Zásady") opisujú, ako získavame a spracovávame vaše Osobné údaje, keď využívate naše produkty a služby a keď vám poskytujeme naše produkty a služby. Taktiež môžu byť tieto Zásady doplnené o konkrétne obchodné podmienky služieb, ktoré si objednáte. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú spracovania osobných údajov:
a) zákazníkov a užívateľov služieb a elektronických komunikačných sietí poskytovaných podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ak ide o fyzické osoby,
b) zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami, a kontaktných osôb či zástupcov zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami, pri poskytovaní všetkých ostatných služieb a
c) záujemcov o služby a produkty spoločnosti AnTechNet, s.r.o

Tieto Zásady sa môžu čas od času meniť. Prípadné zmeny zistíte pravidelným sledovaním našich webových stránok (tu). Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018 a sú v súlade so všeobecným nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ("GDPR"). V prípade, že máte záujem o podrobnejšie informácie, môžete sa pozrieť na naše Zásady spracovanie osobných údajov zákazníkov spoločnosťou AnTechNet, s.r.o

1. Na poskytovanie služieb, ktoré ste si od nás objednali.
Súčasťou poskytovania služieb je vykonávanie nasledujúcich činností potrebných na to, aby Vám naše služby mohli byť k dispozícii: správa sietí, plánovanie kapacity, technická a obchodná podpora, fakturácia, inkasovanie platieb, kontrola kvality.

Kedykoľvek poskytujeme ktorúkoľvek z našich služieb, používame Vaše kontaktné údaje, údaje o Vašom účte, údaje zozbierané v Zákazníckom Centre a údaje zozbierané na našej webovej stránke.
- A s týmito údajmi rovnako pri poskytovaní našich služieb spracúvame: údaje o internetových službách, údaje o sledovaní televízie, údaje o personalizovaných televíznych službách; údaje o domácom obsahu; údaje o e-maile; údaje z našich aplikácií;.
- Podrobný popis jednotlivých typov údajov nájdete na konci tohto dokumentu v časti Glosár.
- Môžeme tiež vykonať kontrolu Vašich úverových informácií u rôznych agentúr poskytujúcich úverové hodnotenie (registre dlžníkov), aby sme zabezpečili náš oprávnený záujem zaručiť výplatu za naše služby.
- Vaše údaje o internetových službách môžu byť rovnako použité na napĺňanie nášho oprávneného záujmu prevencie podvodov.

Vaše údaje zhromažďujeme a uchovávame bezpečne a len na čas nevyhnutne potrebný na fungovanie týchto služieb, ak nie sú používané na iné účely uvedené v týchto zásadách. Potom budú Vaše údaje buď zlikvidované, alebo anonymizované.

Vaše fakturačné údaje uchovávame na daňové účely po dobu 10 rokov.

Vaša komunikácia je dôverná. Môžeme spracovávať metadáta (tj. dáta spracovávané na vykonávanie komunikácie), avšak nikdy nezískavame prístup k žiadnemu obsahu Vašich e-mailov, prezerania internetu alebo akýchkoľvek aplikácií. V prípade televíznej služby nepoužívame osobné údaje týkajúce sa obsahu pre dospelých inak ako na účely fakturácie služby Video On Demand a neposkytujeme ani žiadne personalizované odporúčania ohľadom obsahu pre dospelých.

Vaše osobné údaje nepredávame žiadnym tretím stranám. AnTechNet, s.r.o si kladie za cieľ chrániť Osobné údaje.

Počet našich zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim Osobným údajom, obmedzujeme na vybranú skupinu špeciálne poverených zamestnancov. Títo zamestnanci majú prístup k vašim Osobným údajom na účely riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto Osobné údaje potrebujú poznať k svojej práci.

Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme rovnako poskytovať Osobné údaje úverovým agentúram alebo spoločnostiam vymáhajúcim pohľadávky, o čom Vás budeme najprv informovať. V niektorých prípadoch nám môže zákon ukladať poskytnutie Osobných údajov verejným orgánom alebo ďalším tretím stranám.

Plnenie zmluvy, hodnotenia úverovej spoľahlivosti a prevencie podvodov (na základe oprávneného záujmu).


2. Segmentácia na marketingové účely.
K segmentácii služieb používame nasledujúce údaje: kontaktné údaje, údaje o Vašom účte. To nám umožňuje skvalitňovať Vaše zákaznícke zážitky, aby ste z našich produktov získali maximum. Od nás budete dostávať len všeobecné oznámenie. Môžete sa tiež rozhodnúť, že si neželáte naďalej dostávať naše oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo, že si neželáte byť vôbec kontaktovaní.

Ak si prajete požiadať o akúkoľvek z týchto zmien, môžete tak urobiť prostredníctvom Zákazníckeho Centra alebo telefonicky na čísle 041 / 421 5820.

Vykonávame analýzu Vašich údajov o účte s osobitným zameraním na Vaše objednané služby, aby sme mohli zistiť, ako by bolo možné vylepšiť Vaše zážitky.

Ak nás nepožiadate, aby sme tak nerobili, uchovávame Vaše údaje po dobu, kedy ste naším zákazníkom.

Vaše osobné údaje nepredávame žiadnym tretím stranám. AnTechNet, s.r.o si kladie za cieľ chrániť Osobné údaje.

Počet našich zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim Osobným údajom, obmedzujeme na vybranú skupinu špeciálne poverených zamestnancov. Títo zamestnanci majú prístup k vašim Osobným údajom na účely riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto Osobné údaje potrebujú poznať k svojej práci.

Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme rovnako poskytovať Osobné údaje úverovým agentúram alebo spoločnostiam vymáhajúcim pohľadávky, o čom Vás budeme najprv informovať. V niektorých prípadoch nám môže zákon ukladať poskytnutie Osobných údajov verejným orgánom alebo ďalším tretím stranám.


3. Personalizácia reklám, ktoré vidíte v televízii.
Môžeme používať Vaše údaje na personalizáciu reklám, ktoré sa Vám zobrazujú v televízii, ak ste nám pri inštalovaní set-top-boxu udelili súhlas s ponúkaním personalizovanej reklamy.

Kontaktné údaje, údaje o účte, údaje o sledovaní televízie.

Aby sme Vám mohli ponúkať personalizovanú reklamu, zhromažďujeme a uchovávame Vaše údaje o sledovaní televízie po dobu 3 mesiacov od prehratia.

Vytvárame Váš profil na základe Vašich záujmov a preferencií kombináciou vašich údajov o sledovaní televízie s Vašimi kontaktnými údajmi a údajmi o Vašom účte.

Nevytvárame Váš profil ani neposkytujeme personalizovanú reklamu vo vzťahu k obsahu pre dospelých.

Vaše osobné údaje nepredávame žiadnym tretím stranám.


4. Na štatistické účely.
Kombinujeme Vaše údaje s údajmi ostatných zákazníkov, aby sme vytvorili sumarizované správy, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše služby a programovú ponuku.

Tieto informácie nám napríklad umožnia lepšie plánovať kapacitu našej siete alebo prijímať lepšie rozhodnutia pri programovaní nášho televízneho obsahu.

Údaje o účte, údaje o sledovaní televízie, údaje z našich aplikácií.

Vaše údaje uchovávame po dobu 24 mesiacov.

Používame len údaje, s ktorých použitím na iné účely ste nám už udelili súhlas. Napríklad ak ste nám udelili súhlas s použitím vašich údajov o sledovaní televízie na účely odporúčania obsahu, môžeme tiež vykonávať analýzu týchto údajov na štatistické účely. Ak sa však rozhodnete, že si neželáte dostávať odporúčania, nebudeme Vaše údaje používať ani na štatistické účely, ak nebudú anonymizované.

Môžeme zdieľať rôzne správy s tretími stranami, avšak vždy v sumarizovanej podobe, takže Vaše údaje v nich nebudú identifikovateľné.

Kompatibilné ďalšie spracovanie.


5. Na plnenie našich právnych povinností.
Potrebujeme uchovávať niektoré Vaše údaje pre účely plnenia našich právnych povinností. Zo zákona nám môže vyplývať povinnosť uchovávať alebo poskytnúť Vaše údaje príslušným orgánom v súlade s podmienkami a zárukami platného právneho procesu. Ide o povinnosti stanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného konania a pre naplnenie povinnosti súčinnosti s Políciou Slovenskej republiky a ďalšími štátnymi orgánmi, (plnenie povinností stanovených právnymi predpismi).

Údaje o internetových službách.Máte kontrolu nad tým, ako Vaše informácie použijeme a môžete nás kedykoľvek požiadať o čokoľvek z nižšie uvedeného prostredníctvom formulára osobne na zákazníckom centre alebo prostredníctvom formulára zaslaného na adresu AnTechNet, s.r.o. 1. mája č.58, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Formuláre pre uplatnenie uvedených práv sú dostupné tu.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia. Vo výnimočných prípadoch môžeme, vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí, danú lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace (o tomto Vás budeme okamžite informovať).

Ak ste nám udelili výslovný súhlas ku ktorémukoľvek spôsobu použitia, ktoré sú tu popísané (odporúčanie obsahu, cielená reklama), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Môžete požiadať o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame:
- účel, pre ktorý sú Vaše osobné údaje spracované;
- kategórie osobných údajov;
- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
- plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené u nás;
- existencia práva požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby alebo obmedzenie ich spracovanie alebo namietať proti tomuto spracovania;

Ak sú údaje, ktoré o vás uchovávame, nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o ich opravu.

Môžete nás požiadať o vymazanie Vašich údajov. Ako prevádzkovateľ máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
- vznesiete námietky proti spracovaniu (pozri nižšie) a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie;
- ste odvolal súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a zároveň neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
- osobné údaje boli spracované nezákonne;
- osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje.

K vymazaniu osobných údajov nemôžeme pristúpiť, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Môžete požiadať o odovzdanie údajov, ktoré ste nám poskytli, v strojovo čitateľnom formáte, ak si prajete prejsť k inému poskytovateľovi a odovzdať mu ich. Výkonom práva na prenosnosť nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Môžete požiadať o obmedzení spracovania Vašich údajov v nasledujúcich prípadoch (vždy prosím vo svojej žiadosti uvádzajte, ktorý prípad sa na Vás vzťahuje):
- Ak spochybňujete presnosť Vašich údajov
- Ak sa domnievate, že by sme Vaše údaje nemali spracovávať, ale neželáte si, aby sme ich vymazali
- Pokiaľ Vaše údaje už naďalej nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na účely svojich právnych nárokov
- Ak ste napadli spracovaniu a my si potrebujeme overiť, či by sme mali Vaše údaje ďalej spracovávať

Ak bolo spracovanie osobných údajov obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženie, spracované iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Môžete požiadať, aby sme Vás prestali profilovať alebo aby sme Vám prestali zasielať naše najnovšie ponuky:
- Môžete sa rozhodnúť, že si neželáte byť profilovaná na účely našej marketingovej činnosti
- Môžete sa rozhodnúť, že si neželáte byť telefonicky informovaní o našich najnovších ponukách
- Môžete sa rozhodnúť, že si neželáte byť informovaní prostredníctvom SMS alebo e-mailu o našich najnovších ponukách

V prípade podania námietky nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.Sme oprávnení vykonávať zmeny týchto zásad tak, aby v nich boli zohľadnené naše nové služby a tiež vývoj trhu. Každú novú verziu týchto zásad zverejníme na našom webe a budeme Vás vopred informovať o všetkých zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na Vami objednané služby.Meno a priezvisko, titul; e-mail; pohlavie, telefónne číslo; dátum narodenia a / alebo rodné číslo; číslo OP / číslo pasu; IČO, DIČ, číslo klientskeho účtu; adresa miesta inštalácie; adresa trvalého pobytu; informácie o osobe zastupujúcej Vás pri podpise zmluvy (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia a / alebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP alebo pasu, telefónne číslo, e-mail, právny titul zastúpenie).

ID zákazníka, spôsob platby, bankový účet, číslo kreditnej karty (ak sa u Vami objednaných služieb používa), fakturačná adresa, objednané produkty, segment, produkty zakúpené prostredníctvom niektorého z našich kanálov a údaje o jednotlivých transakciách. Informácie o hodnotení Vašej úveruschopnosti (získané od agentúr vykonávajúcich hodnotenie úverovej spoľahlivosti). Tieto údaje zahŕňajú aj údaje z oblasti starostlivosti o zákazníkov: Vaše žiadosti o podporu a údaje získané na účely vybavenia týchto žiadostí. Čas a trvanie hovoru a zvolené riešenie. Môžeme tiež zhotovovať nahrávky Vášho volania na linku služieb pre zákazníkov (na nahrávanie ste vždy upozornený).

Množstvo využitých dát, doba trvania relácie, zariadenia, IP / MAC adresa, Vami navštívené internetové stránky.

Vami sledované programy, využívanie našich služieb (napr. Replay), technické údaje ako napr. čas a doba sledovania určitého obsahu, kvalita pripojenia, model a servisné číslo Vášho set-top-boxu, verzia používaného softvéru, ID smart karty, ID dekódovacieho modulu a kategórie balíčka služieb.

Ak budete využívať naše e-mailové služby, budeme zhromažďovať technické údaje a e-mailové adresy odosielateľov a príjemcov.

Akonáhle sa prihlásite na našu webovú stránku, budeme zhromažďovať údaje o čase a dobe trvania relácie, navštívených stránkach, atribútoch kampaní, údaje o transakciách a technické údaje (IP / MAC adresa, operačný systém a typ prehliadača).

Uchovávame informácie o Vašich nákupoch produktov či služieb v Zákazníckom centre.
GDPR platí jednotne od 25. mája 2018. Na Slovensku tak nahrádza súčasnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v podobe smernice 95/46 / ES a súvisiaci zákon č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a prijali sme s týmto cieľom rad zásadných opatrení. Formálne sme vymenovali osoby zodpovedné za zabezpečenie našej siete, podporu infraštruktúry a našich informačných systémov. Implementovali sme riešenie slúžiace k ochrane Osobných údajov pozostávajúce z celej rady technických prvkov i postupov líšiacich sa podľa konkrétnej služby alebo produktu, ktoré sú vám ponúkané či poskytované. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, anti DDoS systém, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému, zisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov.

Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a prijali sme s týmto cieľom rad zásadných opatrení. Formálne sme vymenovali osoby zodpovedné za zabezpečenie našej siete, podporu infraštruktúry a našich informačných systémov. Implementovali sme riešenie slúžiace k ochrane Osobných údajov pozostávajúce z celej rady technických prvkov i postupov líšiacich sa podľa konkrétnej služby alebo produktu, ktoré sú vám ponúkané či poskytované. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, anti DDoS systém, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému, zisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov.

Spoločnosť AnTechNet, s.r.o umiestňuje z dôvodu ochrany oprávnených záujmov spočívajúcich v ochrane majetku do našich priestorov kamerové systémy. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením. Informácie o spracovaní osobných údajov v rámci kamerových záznamov sú dostupné na mieste, kde sú kamery umiestnené.

So sprostredkovateľmi osobných údajov sme uzatvorili zmluvy o spracovaní osobných údajov (s výnimkou prípadov, keď uzavretie takejto zmluvy nie je povinné, napríklad pri poskytovaní osobných údajov štátnym orgánom), ktoré zaručujú minimálne rovnakú úroveň ich ochrany ako tieto Zásady ochrany osobných údajov. So sprostredkovateľmi mimo územia Európskej únie sme zároveň uzavreli právny akt, tak ako to vyžaduje čl. 45 až 49 GDPR.