Stav siete...

- 2022-09-16 Nedostupnosť služieb z dôvodu prerušenia distribúcie el. energie na uliciach: Benkova, Jesenského, Sládkovičova, V. Galvánka v čase od 7:30 do 16:30 hod.




Nahlásenie poruchy