Stav siete...

- 2024-05-15 Vážený zákaznící dnes v noci od 2.00-3.00 hod budú krátkodobé výpadky televízie a interenetu z dôvodu plánovanej údržby. Antechnet s.r.o.

- 2024-03-20
Nedostupnosť služieb v čase od 7:30 do 16:30 hod z dôvodu prerušenia distribúcie el. energie zo strany SSE na uliciach:
- Revolučná 2819,2820,2821
- ČSA 1190
- 9.mája 1176,1181,1184

- 2024-03-20
Nedostupnosť služieb v čase od 10:30 do 16:30 hod z dôvodu prerušenia distribúcie el. energie zo strany SSE na uliciach:
- Nábrežná - 951, 900, 907, 908
- Dlhomíra Poľského 601, 602, 603, 604, 688
- Štúrova 1303, 1304, 1305, 1211, 2591
- Revolučná 2591
- ČSA 1300, 1302


- 2024-03-19 Nedostupnosť služieb z dôvodu prerušenia distribúcie el. energie na ulici: ČSA - 1306 v čase od 10:30 do 16:30 hod.

- Dňa 31.12.2023 ukončia svoje vysielanie dokumentárne stanice Discovery Science a DTX. Toto rozhodnutie je výsledkom stratégie Warner Bros Discovery optimalizovať svoj obsah a portfólio lineárních kanálov v regióne.

- Na základe medializovaných informácii o odstránení nelegálnej optickej siete v obci Nesluša zo dňa 2.11.2023, ubezpečujeme našich zákazníkov, že spoločnosť AnTechNet, s.r.o. využíva infraštruktúru SSD za účelom poskytovania internetových služieb v súlade s platnou nájomnou zmluvou.

- Skôr ako oznámite poruchu reštartujte vaše zariadenia (TV prijímač, Modem, Opticky prevodník, Router).Reštart znamená odpojenie zariadenia z elektrickej zásuvky aspoň na 20 sekúnd a následné pripojenie.
Nahlásenie poruchy

- Skôr ako nahlásite poruchu reštartujte vaše zariadenia
   (Problém s TV: TV prijímač, Problém s INTERNETOM: káblový modem alebo opticky prevodník a wifi router).
- Reštart znamená odpojenie zariadenia z elektrickej zásuvky aspoň na 20 sekúnd a následné pripojenie.
- Vo väčšine prípadov REŠTART zariadenia problém vyrieši.