Stav siete...

- Na základe medializovaných informácii o odstránení nelegálnej optickej siete v obci Nesluša zo dňa 2.11.2023, ubezpečujeme našich zákazníkov, že spoločnosť AnTechNet, s.r.o. využíva infraštruktúru SSD za účelom poskytovania internetových služieb v súlade s platnou nájomnou zmluvou.

- Dňa 24.11.2023 /Piatok /bude Zákaznícke centrum z technických príčin od 10:30 ZATVORENÉ

- Dňa 29.11.2023 /Streda/bude Zákaznícke centrum z dôvodu prerušenia distribúcie el. energie ZATVORENÉ
Nahlásenie poruchy

- Skôr ako nahlásite poruchu reštartujte vaše zariadenia
   (Problém s TV: TV prijímač, Problém s INTERNETOM: káblový modem alebo opticky prevodník a wifi router).
- Reštart znamená odpojenie zariadenia z elektrickej zásuvky aspoň na 20 sekúnd a následné pripojenie.
- Vo väčšine prípadov REŠTART zariadenia problém vyrieši.