Začiatok Program
06:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
06:45:00 Farské správy Október - December 2017
07:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
07:45:00 Martinský skanzen - 2017
08:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
08:45:00 Farské správy Október - December 2017
09:00:00 B4 - november 2017, Malý princ - beneficný koncert
10:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
10:45:00 Farské správy Október - December 2017
11:00:00 Správy pre mesiac Január 2018
Po správach - Lada svetom - Azia
12:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
12:45:00 Farské správy Október - December 2017
13:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
13:45:00 Martinský skanzen - 2017
14:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
14:45:00 Farské správy Október - December 2017
15:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
15:45:00 Martinský skanzen - 2017
16:00:00 B4 - november 2017, Malý princ - beneficný koncert
17:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
17:45:00 Martinský skanzen - 2017
18:00:00 Správy pre mesiac Január 2018
Po správach - Lada svetom - Azia
19:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
19:45:00 Martinský skanzen - 2017
20:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
20:45:00 Farské správy Október - December 2017
21:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 Martinský skanzen - 2017
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 Farské správy Október - December 2017
23:00:00 Správy pre mesiac Január 2018
Po správach - Lada svetom - Azia