Začiatok Program
11:00:00 Správy pre mesiac Marec 2018
Po správach - rozhovor v Mládežníckom centre KNM
12:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
12:45:00 ZŠ Clementisova - So školou do života
13:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
13:45:00 Fašiangová harmonika 2.časť
14:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
14:45:00 ZŠ Clementisova - So školou do života
15:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
15:45:00 Fašiangová harmonika 2.časť
16:00:00 ZUŠ - Vianočný koncert, B4 - november 2017
17:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
17:45:00 Fašiangová harmonika 2.časť
18:00:00 Správy pre mesiac Marec 2018
Po správach - rozhovor v Mládežníckom centre KNM
19:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
19:45:00 Fašiangová harmonika 2.časť
20:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
20:45:00 ZŠ Clementisova - So školou do života
21:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 Fašiangová harmonika 2.časť
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 ZŠ Clementisova - So školou do života
23:00:00 Správy pre mesiac Marec 2018
Po správach - rozhovor v Mládežníckom centre KNM