Začiatok Program
07:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
07:45:00 Štúdio Škor - dokument
08:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
08:45:00 Kocka Cup 2018
09:00:00 Jakubovské hody 2018, Vystúpenie divadla B4 - Jún 2018
10:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
10:45:00 Kocka Cup 2018
11:00:00 Správy pre mesiac - August 2018
Po správach - Koncert - Good Works
12:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
12:45:00 Kocka Cup 2018
13:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
13:45:00 Štúdio Škor - dokument
14:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
14:45:00 Kocka Cup 2018
15:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
15:45:00 Štúdio Škor - dokument
16:00:00 Jakubovské hody 2018, Vystúpenie divadla B4 - Jún 2018
17:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
17:45:00 Štúdio Škor - dokument
18:00:00 Správy pre mesiac - August 2018
Po správach - Koncert - Good Works
19:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
19:45:00 Štúdio Škor - dokument
20:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
20:45:00 Kocka Cup 2018
21:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 Štúdio Škor - dokument
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 Kocka Cup 2018
23:00:00 Správy pre mesiac - August 2018
Po správach - Koncert - Good Works