Začiatok Program
20:45:00 ZŠ Suľkov, SOŠ - Nábor pre rok 2019
21:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 ZŠ Nábrežná, CVČ sv.Jakuba - Správy za mesiac November - Január, hlasovanie SAFI
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 ZŠ Suľkov, SOŠ - Nábor pre rok 2019
23:00:00 Správy za mesiac - Marec 2019
Po správach - Koncert ZUS 2019