Začiatok Program
20:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
20:45:00 MŠ Kamence - Deň zeme 2018
21:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 Deň Matiek 2018
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 MŠ Kamence - Deň zeme 2018
23:00:00 Správy pre mesiac - Jún 2018
Po správach - rozhovor s kaplánom Marekom Muchom