Začiatok Program
23:00:00 Správy pre mesiac - December 2018
Po správach - Rozhovor s PhDr. Martinom Priečkom, PhD. - Repríza