Začiatok Program
05:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
05:45:00 História - Pioniersky tábor
06:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
06:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
07:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
07:45:00 História - Pioniersky tábor
08:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
08:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
09:00:00 LADA svetom - India - 1.časť, História Kysúc- Politici
10:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
10:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
11:00:00 Správy - Október 2019
Po správach - Rozhovor - Repríza
12:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
12:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
13:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
13:45:00 História - Pioniersky tábor
14:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
14:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
15:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
15:45:00 História - Pioniersky tábor
16:00:00 LADA svetom - India - 1.časť, História Kysúc- Politici
17:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
17:45:00 História - Pioniersky tábor
18:00:00 Správy - Október 2019
Po správach - Rozhovor - Repríza
19:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
19:45:00 História - Pioniersky tábor
20:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
20:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
21:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 História - Pioniersky tábor
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
23:00:00 Správy - Október 2019
Po správach - Rozhovor - Repríza