Začiatok Program
01:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
01:45:00 MŠ Kamence - Jesenné aktivity v Školskom roku 2019/2020
02:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
02:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
03:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
03:45:00 MŠ Kamence - Jesenné aktivity v Školskom roku 2019/2020
04:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
04:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
05:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
05:45:00 MŠ Kamence - Jesenné aktivity v Školskom roku 2019/2020
06:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
06:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
07:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
07:45:00 MŠ Kamence - Jesenné aktivity v Školskom roku 2019/2020
08:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
08:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
09:00:00 Video SKOR - Lodno-Korcháň 2019, LADA svetom - India - 1.časť
10:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
10:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
11:00:00 Správy - December 2019
12:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
12:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
13:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
13:45:00 MŠ Kamence - Jesenné aktivity v Školskom roku 2019/2020
14:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
14:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
15:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
15:45:00 MŠ Kamence - Jesenné aktivity v Školskom roku 2019/2020
16:00:00 Video SKOR - Lodno-Korcháň 2019, LADA svetom - India - 1.časť
17:15:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
17:45:00 MŠ Kamence - Jesenné aktivity v Školskom roku 2019/2020
18:00:00 Správy - December 2019
19:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
19:45:00 MŠ Kamence - Jesenné aktivity v Školskom roku 2019/2020
20:00:00 Heligonkári - Lopušné Pažite 2017, Lada Svetom - Azia 1. časť
21:30:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
21:45:00 MŠ Kamence - Jesenné aktivity v Školskom roku 2019/2020
22:00:00 Mestské informácie, Kultúrna rubrika, Reklama
22:45:00 MŠ Kamence - Aktivity v II polroku 2018/2019
23:00:00 Správy - December 2019